Close

Hjälpdokument.

1. Vad är Infoping?

Infoping är en mobil kommunikationsplattform. I korthet kan man beskriva tjänsten som att meddelanden med information eller frågor skickas ut tillsammans med några av våra fördefinierade svarsknappar eller helt egenskapade svarsknappar. Det blir som små enkäter, där fokus ligger på att snabbt få feedback genom snyggt sammanställd statistik på det som skickats ut, du ser alltså i realtid vilka som har läst meddelandet, vad de svarat och om de lämnat någon kommentar.

Meddelandena levereras som ett pushmeddelande till de som har appen installerad och som ett sms till de som inte har appen installerad. Även sms-mottagarna kan använda svarsknapparna.

Med Infoping kan du på ett smart sätt nå ut med information eller frågor till både enskilda mottagare och till grupper av mottagare, du bestämmer.

Genom att sätta olika behörigheter styr du vilka av dina användare som ska få skicka till, ta emot och administrera de grupper du skapat.

Infoping ger dig bättre beslutsunderlag och hjälper dig att spara tid.

1.1 Kom igång med Infoping!

Ladda ned och testa Infoping på Google Play eller AppStore.

2. Smarta sms

De användare som inte installerat appen kan få alla meddelanden som ett smart sms. I smset skickas det med en länk till en mobilanpassad webbsida. Där kan mottagaren se meddelandet i sin helhet och klicka på svarsknapparna, precis som i appen.

I själva smset blir meddelandet avkortat, det gör att det bara går ut ett sms per mottagare trots att du skrivit en längre text.

sms med länk

Länkens innehåll

3. Meddelanden, grupper och konton

3.1 Push-notis

Vi rekommenderar att du tillåter att appen Infoping får skicka pushnotiser till din telefon. Pushnotiser är en av grundfunktionerna som krävs för att du ska kunna få en så bra upplevelse så möjligt av Infoping och inte riskera att missa när du får nya meddelanden.

Se 5. Aktivera push-notiser

3.2 Menyn meddelanden

När du registrerar din telefon för Infoping skapas automatiskt ett privat konto med det namn du angett, här samlas de grupper som du själv skapat tillsammans med direktmeddelanden du skickat till eller fått från andra Infoping-användare.

Om du fått automatiska systemmeddelanden så hamnar dessa under gruppen med rubrik "Privat inkorg".

I listan över de grupper du är med i ser du hur många medlemmar och meddelanden det finns i respektive grupp. Ordningen på grupperna styrs av när det senast skickades något till gruppen. Om du har obesvarade meddelanden så ser du det genom en siffra längst till höger på varje grupps logga.

Längst upp till vänster visas menyknappen och längst upp till höger visas "Nytt meddelande"-knappen (Se 3.5 Skicka nytt meddelande). Nytt meddelande-knappen är utgråad om du saknar sändbehörighet till alla grupper på ett konto. På ditt privata konto kan du alltid skicka meddelanden.

3.2.1 Lista över konton

Högst upp i mitten ser du vilket Infopingkonto du är inne på. Om du klickar på pilen eller kontonamnet så fälls en lista ned med alla konton du är med i. Längst ned kan du skapa ett nytt Infopingkonto.

Vi rekommenderar att du skapar ett nytt konto om du planerar att använda Infoping i en organisation.

Lista över konton nedfälld

3.2.2 Skapa nytt konto

Tryck på "Skapa nytt konto" när listan över konton är utfälld enligt ovan och följ anvisningarna i appen. Du kommer få ange kontots namn, e-post och logotyp. Logotyp är frivilligt, det går även att välja en vid ett senare tillfälle under redigera konto.

När du skapat kontot kan du skapa kontots första grupp. Se 6.2 Skapa grupp för mer information.

3.3 Stacken

Om du går in i appen när du har obesvarade meddelanden, dyker stacken upp direkt. Stacken är som en bunt med alla dina obesvarade meddelanden. Funktionen kan liknas vid att gå igenom en hög med obesvarad post.

I stacken kan du svara på meddelandena genom att trycka på svarsknapparna. Du kan även välja att snooza ett meddelande för att bli påmind om det vid ett senare tillfälle.

Om du väljer att klicka ner stacken med krysset längst upp till höger, kommer den synas längst ner när du är inne i "Meddelanden", "Sparade meddelanden" & "Mina skickade meddelanden" så länge som det finns obesvarade meddelanden som inte är snoozade.

Precis som vid smarta sms så kan meddelandets bakgrundsfärg och logga anpassas med just din organisations logga och färger. I animationen nedan syns exempel på när stacken klickas upp och hur 3 meddelanden som ligger i stacken besvaras.

3.4 Meddelandeflöde i en grupp

Om du från menyn Meddelanden klickar på en grupp kommer du att se meddelandeflödet för den gruppen. Om du har något obesvarat i den gruppen kan du besvara meddelandet direkt i flödet. Meddelandet måste således inte besvaras i stacken.

Om du ser ett meddelande du vill spara klickar du på nålen högst upp till vänster på meddelandet. Då kommer meddelandet att synas under menyn "Sparade meddelanden". Se 3.6 Sparade meddelanden

Avsändaren bestämmer vem som ska få se statistik för meddelandet. När du besvarat ett meddelande kan du alltid se en sammanfattning av statistiken längst ner i meddelandet. Om du har rätt att se detaljerad statistik, ser du en pil till höger om snabbstatistiken som du kan trycka på.

Se 3.7 Statistik för mer detaljerad information gällande statstiken i Infoping.

Du kan ta bort ett meddelande genom att använda din telefons standardmetod (svep från höger till vänster på iPhone och tryck och håll kvar för att ta bort ett meddelande på Android). Meddelandet försvinner då bara för dig själv. Andra mottagare ser fortfarande meddelandet.

3.5 Skicka nytt meddelande

Om du är medlem i en grupp där du har sändbehörighet kan du, när du befinner dig i gruppen, trycka på "Nytt meddelande"-knappen högst upp till höger. Då skapas ett nytt föradresserat meddelande.

Om du istället trycker på "Nytt meddelande" när du ser listan med grupper du är med i, måste du själv adressera meddelandet. Tryck till höger om "Till:" för att få upp en lista av grupper du har behörighet att skicka meddelanden till. Om du inte har några tillgängliga grupper, kan du skicka meddelanden till kontakterna i din telefonbok. Om du har många grupper du kan adressera, kan du använda filterrutan för att lättare hitta gruppen. Om "Nytt meddelande"-knappen är utgråad så har du inte behörighet att skicka meddelanden till någon grupp på det kontot. Du kan alltid skicka privata meddelanden (eller skapa grupper att skicka till) på ditt privata konto.

När du hittat den grupp du vill skicka meddelandet till trycker du på gruppens namn. Det finns här även möjlighet att trycka på ikonen "i" till höger om gruppens namn, för att få upp en lista över medlemmar i gruppen. Om du vill ha mer info om en medlem kan du trycka på de tre punkterna till höger om namnet och välja "Användardetaljer", du kommer då att få upp den information som finns i användarens profil.

Tryck avbryt längst upp till vänster för att komma tillbaka till läget där du kan välja gruppen. Tryck på gruppen du vill skicka ditt meddelande till och tryck på "Skriv ditt meddelande här" för att börja skriva.

På exempelbilden nedan står det "INFORMATION" längst ner. Det innebär att ditt meddelande kommer att skickas utan svarsknappar. Du kan svepa från höger till vänster för att få upp de fem senast använda svarsknapparna, eller trycka på plustecknet för att få upp alla tillgängliga svarsknappar. Se 3.8 Svarsalternativ för en förklaring av alla olika svarsknappar och alternativ man kan skapa med Infoping.

Om du klickar på kugghjulet längst ner till vänster på exempelbilden kommer du in i "Meddelandeinställningar". Se 3.9 Meddelandeinställningar för närmare förklaring.

För att bifoga en bild med meddelandet trycker du på kameraikonen och kan då välja mellan att ta en ny bild eller att bifoga en befintlig. Om du vill bifoga andra filer måste du skicka ditt meddelande via Infopings webbgränssnitt.

Den lilla klockan följt av 365d innebär att meddelandet går att svara på i 365 dagar från det att det skickades. Detta går att ställa in under "Meddelandeinställningar".

Den lilla gubben visar hur många mottagare som kommer att få meddelandet.

Bokstaven "T" visar hur många tecken meddelandet innehåller.

"SMS" visar hur många sms som kommer att skickas ut.

Med tangentbordsikonen längst ner till höger kan du dölja tangentbordet om du har det framme.

3.6 Sparade meddelanden

Under menyn "Sparade meddelanden" syns alla dina sparade meddelanden.

3.7 Statistik

Med Infoping är att det möjligt att se statistik över hur mottagarna svarat på ett meddelande. Det finns två nivåer av statistik. Den första nivån är en sammanfattning och den kan alla se så snart meddelandet är besvarat. Den andra nivån är detaljerad statistik som är behörighetsstyrd. Som standard kan alla som är sändare i gruppen se detaljerad statistik, men detta kan avsändaren styra innan meddelandet skickas.

Vem som ska få se detaljerad statistik ställs in under meddelandeinställningar och underrubriken Avancerat (se 3.9 Meddelandeinställningar)

I bilden nedan syns den första nivån av statistiken direkt under meddelandet. Har du behörighet för detaljerad statistik kan du trycka på pilen till höger för att se se detaljerad statistik.

Här är ett exempel på detaljerad statistik med svarsalternativet stjärnor. Det går även att klicka på respektive nivå av stjärna för att se namnen på mottagarna som gett dessa stjärnor som svar.

3.8 Svarsalternativ

När du skickar meddelanden med Infoping kan du välja olika svarsalternativ (knappar) till ditt meddelande. Det går även att skapa helt egna svarsknappar. Du ser vilket svarsalternativ du valt längst ner i vyn "Skicka nytt meddelande".
Se 3.5 Skicka nytt meddelande för mer info. I exemplet nedan ser du att svarsalternativet smileys är valt.

Som avsändare är det viktigt att tänka på hur man utformar sin meddelandetext, så att den passar ihop med det svarsalternativ man valt.

Om du trycker på plustecknet till höger om smileys kommer du till en lista med andra svarsalternativ. De svarsalternativ som följer med som standard är följande:

Du väljer det svarsalternativ du vill ha genom att klicka på det.

3.8.1 Skapa egna svarsalternativ

Genom att trycka på plustecknet längst upp till höger i vyn "Svarsknappar" enligt ovan, kan du skapa helt egna svarsalternativ med valfri text. Efter att du tryckt på plustecknet kommer du till vyn "Skapa svarsalternativ" som ser ut enligt nedan. Du skapar dina egna svarsalternativ genom att följa anvisningarna på skärmen och trycka nästa. Om du undrar något när du skapar dina egna svarsalternativ kan du trycka på det grå frågetecknet för att få se en förklaring över de alternativ du har att välja mellan på skärmen.

Knappar/Kryssrutor
Du skapar egna knappar som mottagarna kan välja mellan. Du kommer senare att få bestämma om mottagarna bara ska kunna trycka på en av knapparna eller välja fler (vid flerval blir det kryssrutor istället för knappar).

Siffervärde
Du kommer att få välja ett intervall i vilket mottagarna ska välja en siffra. Här kan du få fram medelvärde, median och summa.

Boka datum
Du väljer x antal datum. Mottagarna kan sedan svara Ja, (Ja)* eller Nej på respektive datum. Du får en sammanställning över hur många som svarar Ja resp datum. * (Ja) betyder "Ja men helst inte".

När du är klar med ditt svarsalternativ kommer du att få ange en rubrik (denna rubrik syns bara i din lista av svarsknappar, samt i den detaljerade statistiken). Dina nya svarsknappar läggs automatiskt till det meddelandet du precis skapat.

3.9 Meddelandeinställningar

LEVERANSTYP OCH KOMMENTARER
Under leveranstyp har du 6 olika alternativ där du kan välja hur meddelandet ska skickas ut.

*smart sms, texten är trunkerad så att det endast går ut ett sms, en länk till meddelandet bifogas så att mottagaren kan läsa meddelandet i sin helhet och trycka på svarsknapparna Se 2 Smarta sms för mer info.

Tillåt kommentar - Aktivera den här inställningen om du vill att mottagarna ska kunna lämna en kommentar på det meddelande du skickar. Kommentarerna syns i statistiken.

SLUTTID OCH PÅMINNELSER
Sluttid - Ställ in sista svarsdatum/tid för meddelandet.

Påminnelser efter skickat - Skicka påminnelse en viss tid efter att meddelandet skickats ut (gäller endast de som inte svarat). Påminnelsen skickas ut via en pushnotis.

Påminnleser innan sluttid - Skicka påminnelse om att svarstiden går ut (gäller endast de mottagare som inte svarat). Påminnelsen går ut via en pushnotis.

Påminnelser skickas endast till de användare som har installerat appen.

SVARA JA FÖRST
Går bara att ställa in om du valt "Svara Ja först" som svarsalternativ.

Visa alla vem som svarat Ja - Alla mottagare kan se vilka personer som svarat Ja först

Hur många ska kunna svara? - Bestäm hur många som ska kunna svara Ja (alla kan svara Ja men bara x antal räknas som att de svarat först).

AVANCERAT
Se detaljerad statistik - Bestäm vilka som ska kunna se statistiksidan

Push vid svar - Slå på denna om du vill få en pushnotis varje gång någon trycker på svarsknapparna

SPARA SOM STANDARD
Tryck på knappen för att spara inställningarna du gjort på den här sidan för alla kommande meddelanden.

Om du bara trycker på "spara" längst upp till höger, gäller inställningarna bara det meddelande du håller på med just nu.

4. Min profil

4.1 Profilbild

I den här vyn kan du lägga till och ändra din profilbild. Du kan antingen välj att ta en ny bild eller välja en befintlig från din telefon. För att lägga till eller ändra bild så klickar du i rutan högst upp till vänster och följer anvisningarna i appen. Glöm inte att spara dina ändringar längst upp till höger.

4.2 Telefonnummer & namn

I samma vy ser du även ditt telefonnummer och namn. Telefonnumret går inte att ändra, om du bytt nummer behöver du registrera om appen samt se till så att ditt nya nummer bli tillagt i dina gamla grupper. Du kan ändra ditt namn. I nästa fält kan du skriva kort info om dig själv. Glöm inte att spara dina ändringar längst upp till höger.

4.3 Skriv något om dig själv

Här kan du skriva något om dig själv. Glöm inte att spara dina ändringar längst upp till höger.

4.4 Språkval

Här ställer du in vilket språk du vill ha i appen. Klicka på raden för att välja ett annat språk.

4.5 Bekräfta webbinloggning

När du loggar in på hemsidan infoping.se öppnar du Infoping-appen, går till Min profil och trycker på "BEKRÄFTA WEBBINLOGGNING" för att godkänna inloggningen.

5. Aktivera push-notiser

Du bör tillåta att Infoping-appen får ta emot push-notiser så att du inte missar viktiga meddelanden.

iPhone/iOS
Push-notiser administreras i Inställningar > Notiser > Infoping. Välj Banderoller eller Notiser. Slå på Appsymbolbricka. Slå på Visa i Notiscenter. Slå på Visa vid låst skärm.

Android
När appen installeras aktiveras push-notiser automatiskt. Push-notiser administreras i Inställningar > Appar/Programhantera > Infoping > Visa meddelanden. Inställningarna kan ha lite olika namn på olika Androidtelefoner.

6. Hantera grupper och medlemmar

6.1 Grupp, konton och behörighetssystem

Alla som vill använda Infoping för att skicka ut meddelanden till en grupp med flera mottagare måste skapa en grupp med mottagare. Om ni planerar att använda Infoping i en organisation så rekomenderar vi med att ni börjar med att skapa ett nytt Infoping-konto för den organisationen. Se 3.2.2 Skapa nytt konto.

Det är även möjligt att skapa undergrupper till en grupp genom att gå in i en grupp och trycka på "Skapa undergrupp" längst ner till höger. Det kan vara bra med grupper och undergrupper om du vill bygga upp ditt organisationsschema i Infoping.

Varje medlem i en grupp kan ha följande behörigheter

Tänk på att behörigheterna Administratör och Sändare ärvs ner till undergrupper. Behörigheten mottagare ärvs inte ner till undergrupper.

Om du ska lägga till många grupper eller medlemmar rekommenderar vi att du loggar in på webbgränssnittet på hemsidan infoping.se via din dator. Se 7.1 Logga in på infoping.se.

Det finns även möjlighet att integrera Infoping med ert befintliga verksamhetssystem via vårt API. Kontakta oss för mer information.

6.2 Skapa grupp

När du är på ett konto i menyn "Meddelanden" kan du trycka på "Skapa grupp" längst ner till höger, ange gruppens namn och klicka OK.

Du kommer nu komma till gruppens inställningssida. Under rubrikerna Administratörer och Medlemmar kan man lägga till, ta bort och styra behörigheter för respektive medlem. I exemplet nedan har jag döpt gruppen till "Demo". Vidare syns det att gruppen har tre medlemmar (se 6.3 Lägga till medlem i grupp ). Du sparar dina ändringar genom att trycka på spara längst upp till höger.

Redigera grupp

6.3 Lägga till medlem i en grupp

För att lägga till en medlem eller administratör trycker du på "Lägg till admin" respektive "lägg till medlem" till höger om rubrikerna "Administratör" eller "Medlemmar".

Det spelar egentligen ingen roll vilket av "Lägg till admin" eller "Lägg till medlem" du använder, det går att tilldela eller ta bort alla behörigheter oavsett. Men om du använder "Lägg till admin" så blir personen automatiskt administratör och mottagare, trycker du på "Lägg till medlem" så blir denne automatiskt bara mottagare. Administratörerna syns under båda rubrikerna, anledningen till att vi har en separat rubrik för administratörer är att man snabbt ska kunna se vilka som har rätt att administrera en grupp.

Efter att du tryckt på "Lägg till admin" eller "Lägg till medlem" så finns det tre olika sätt (medlemmar, kontakter, manuellt) att lägga till användare på. I den första vyn "medlemmar" listas alla medlemmar som redan finns under kontot och dess undergrupper. Om man går ett steg till höger kan man lägga till en medlem från sin egen telefons kontakter, och i den sista vyn längst till höger kan man manuellt skriva in ett telefonnummer och namn som man vill lägga till i sin Infoping-grupp.

Om du ser flera personer med samma namn kan du se vem som är vem genom att klicka på de tre prickarna längst till höger. Tryck sedan på "Användardetaljer".

För att välja en användare trycker du på namnet så att det blir en bock i den runda cirkeln. Tryck sedan på "Lägg till" längst upp till höger för att lägga till medlemmen till gruppen. Det går att välja flera personer samtidigt och sedan trycka på "Lägg till".

Lägg till från medlemmar

Lägg till från telefonens kontakter

Lägg till manuellt

6.3.1 Redigera en medlem i en grupp

På bilden nedan finns det ett antal medlemmar i gruppen "Matchtider" För att redigera en medlems behörigheter trycker du på de tre gråa punkterna till höger om medlemmens namn. De medlemmar som har en liten Infopingikon är sändare i gruppen. Om ikonen är grå, eller om namnet är grått, betyder det att sänd- eller adminbehörigheten är ärvd från överliggande grupp. En medlem som är kursiv, har inga behörigheter alls.

Redigera grupp

På bilden nedan kan du välja de behörigheter som medlemmen ska ha i gruppen. Här finns även möjlighet att radera medlemmen från gruppen. Spara ändringarna genom att trycka på spara längst upp till höger.

Redigera medlem

6.4 Byta logotyp på en grupp

För att byta logotyp gå via menyn "Meddelanden" och klicka på "Redigera konto" längst ner till vänster. Klicka sedan på den befintliga logotypen och följ anvisningarna i appen.

Rekommenderad storlek på logotypen är 300 * 300 pixlar och formatet bör vara jpg eller png. Logotypen ärvs ner till alla undergrupper, det är även möjligt att sätta en egen logotyp på en undergrupp.

6.5 Skapa undergrupp

Om du vill skapa en undergrupp till en redan befintlig grupp, gå via menyn till "Meddelanden" och tryck på den grupp du vill skapa en undergrupp under. Tryck sedan på "Skapa undergrupp" längst ner till höger. På detta sätt kan du på ett enkelt sätt spegla din organisations organisationsschema.

6.6 Hantera befintlig grupp

Om du vill redigera en befintlig grupp, gå via menyn "Meddelanden" och tryck på den grupp du vill redigera, tryck sedan på "Redigera grupp" längst ner till vänster. Det krävs att du är administratör för gruppen för att du ska se "Redigera grupp"

7. Administrera Infoping i webbgränssnittet

OBS: Avsnitt 7 är under ombearbetning.

På vår hemsida infoping.se kan du använda ditt Infoping-konto från datorn. Här får du tillgång till en webbversion av Infoping-appen där du kan läsa, svara och skicka nya meddelanden direkt på webben. I webbgränssnittet kan du även ta hand om mer avancerad konto-administration som t.ex. skapa och radera grupper och lägga till stora listor med medlemmar till grupper.

7.1 Logga in på infoping.se

På vår hemsida infoping.se går du till LOGGA IN i menyn. Du loggar in med ditt mobilnummer, fyll i det och tryck på SKICKA. Nästa steg är att verifiera inloggningen med hjälp av Infoping-appen. Det gör du via knappen BEKRÄFTA WEBBINLOGGNING som du hittar under Min profil i appen.

7.2 Redigera konto

Varje toppgrupp (det vill säga grupp som inte är en undergrupp till någon annan grupp) är kopplad till ett eget kundkonto. Som kund till Infoping är detta kontot det du använder för att ställa in fakturauppgifter och andra saker som har med ditt företag eller din organisation att göra.

Alla medlemmar i toppgruppen med Administratör behörighet (se 7.5 Användarbehörigheter i webbgränssnittet) får tillgång till kundkontot där fakturauppgifter m.m. kan redigeras.

7.2.1 Landskod

Bestämmer vilken landskod som automatiskt ska läggas in på medlemmars mobilnummer, om inget annat har angetts när du lagt till medlemmarna i gruppen.

7.2.2 Språk

Bestämmer standard språk för t.ex. Smarta Sms. Gäller för alla grupper som ligger hör till kundkontot.

7.2.3 Sms från-namn

Bestämmer från-namnet på sms som skickas ut. Från-namnet gäller för alla grupper som ligger under kontot.

7.2.4 Sms sidfot

En sidfot som läggs in i alla sms som skickas från grupper under ditt konto.

7.3 Hantera grupper i webbgränssnittet

7.3.1 Skapa ny grupp

Klicka på "+Lägg till undergrupp" i panelen till vänster. Gruppen du skapar kommer automatiskt bli en undergrupp till den grupp du har markerad. Om du vill skapa en ny toppgrupp så måste du skapa ett nytt konto, det gör du genom att klicka på "+Skapa nytt konto".

7.3.2 Ändra namn på befintlig grupp

Klicka på den grupp du vill redigera i trädet till vänster. Klicka på "Redigera grupp" över gruppens namn i mittenpanelen. Skriv det nya namnet i fältet under "Gruppnamn", tryck sedan på "Spara grupp".

7.3.3 Radera grupp

Markera den grupp du vill radera, tryck sedan på "Radera grupp" i mittenpanelen.

7.4 Lägg till Medlemmar

Markera den grupp där du vill lägga till medlemmar. Klicka på "+ Lägg till medlemmar". Fyll i mobilnummer samt namn enligt formatet "0701234567 Namn". Du kan lägga till fler nummer samtidigt genom att lägga in dem på egna rader i textfältet.

Tips! Du kan kopiera användare från befintliga listor, som t.ex. Excel eller andra externa dokument, sedan klistra in i det textfältet där du lägger till medlemmar. Det du behöver tänka på när du lägger till fler nummer samtidigt är att varje användare ska separeras med en radbrytning.

Landskod kommer automatiskt läggas till numret, om du inte specifierat något själv. Du specifierar en egen landskod genom att skriva in det som telefonnummer, exempel "+47123456 namn". Nummer som inte börjar på 0 eller + läggs inte till, rader med sådana nummer ignoreras.

Obs! Kom ihåg att första nollan i numret ska vara med om du vill att systemet själv ska lägga till standard landskod. Om du lägger till egen landskod med ett + först så kom ihåg att första nollan ska tas bort från numret.

OK NUMMER
0701234567 Johan Johansson
+46701234567 Johan Johansson

INTE OK NUMMER
701234567 Johan Johansson
+460701234567 Johan Johansson
46701234567 Johan Johansson

7.5 Användarbehörigheter i webbgränssnittet

Bockrutorna till höger om varje användare är behörigheter.

= Administratör (till vänster) bestämmer om medlemmen kan administrera gruppen. Administreringen kan ske via Hantera Grupper i appen eller via webgränssnittet på infoping.se

= Sändare (i mitten) bestämmer om medlemmen kan skicka meddelanden till gruppen. De grupper du har behörighet att skicka till finns tillgängliga när du skapar ett nytt meddelande. Om du inte har behörighet att skicka till någon grupp så syns inte knappen för Skicka Nytt Meddelande i appen.

= Mottagare (till höger) bestämmer om medlemmen ska ta emot meddelanden som skickas till gruppen. Denna behörighet är automatiskt aktiverad när du lägger till en ny medlem i en grupp.

Medlemmar med behörigheterna Administratör och Sändare ärvs ner till undergrupper. Medlemmar som har ärvts ovanifrån visas i grå text. Ärvda medlemmar går inte att ändra Administratör eller Sändare behörighet på. De går heller inte att radera. För att hantera dem måste du göra det från den ovanliggande grupp där de ursprungligen är inlagda.

7.6 Ta bort medlemmar ur grupp

Längst ner till höger under listan med medlemmar finns en soptunna. Klicka på den och och bocka sedan i vilka medlemmar du vill ta bort från gruppen. Klicka på den röda knappen TA BORT MEDLEMMAR för att ta bort de markerade medlemmarna ur gruppen.

Observera att du inte kan ta bort ärvda medlemmar, dessa måste tas bort i överliggande grupp där de ursprungligen är inlagda.

7.7 Läs, svara och skicka nya meddelanden från webben

Klicka på "App vy", längst upp i vänster-panelen. Du kommer nu till webbversionen av Infoping-appen. Här kan du läsa och svara på dina meddelanden, du kan även skicka nya, precis som i Infoping-appen. Om du klickar på pilen längst till höger så öppnar webbversionen av Infoping-appen i en egen flik.

Du kan även klicka på "Skicka nytt meddelande till gruppen" i mittenpanelen, när du har en grupp markerad. En ny sida öppnas då med webb-appens Skicka Nytt formulär där gruppen du hade markerad är föradresserad i meddelandet.

7.8 Öppen grupp

En Infoping-grupp kan vara öppen för användare att gå med i och gå ur själva via en sms-kod.

När gruppen är öppen kan alla som vill bli medlem genom att skicka ett sms till 71611 med texten "PING [sms-kod] namn". För att gå ur skickar de "END [sms-kod]".

I webbgränssnittet gör du en grupp öppen och bestämmer sms-kod genom att klicka på "Redigera grupp" ovanför gruppnamnet i mittenpanelen när du har en grupp vald. Den sms-kod du anger måste vara ledig för att den ska gå att spara.

Du ser tydligt att en grupp är öppen på den gröna skylten som visas när så är fallet.

7.8.1 Gå ur en Öppen grupp

Öppna grupper låter medlemmar gå ur gruppen själva om de vill.

Det kan göras genom att skicka ett sms till 71611 med texten "END [sms-kod]".
Exempel: END FREDAGSFIKA

Det kan även göras genom att klicka på "Avregistrera dig från den här gruppen" i sidfoten på ett Smart sms. Se 2 Smarta sms

8. Hjälp & Support

Om du behöver hjälp eller har frågor kontakta oss på e-post support@infoping.se